Undervannstjenester

Vi tilbyr skreddersydde undervannstjenester som dekker en rekke behov innen marin forskning, industrielle operasjoner og miljøbevaring. Vår ekspertise og avanserte teknologi muliggjør presis kartlegging, utforskning og beskyttelse av undervannsmiljøet. Vi er dedikert til å tilpasse våre løsninger for å møte dine spesifikke mål og behov.

Tjenester

Sonar

Sonar muliggjør detaljert kartlegging av havbunnen, inspeksjon av undervannsstrukturer og hjelper med å lokalisere objekter under vann når det er dårlig visibilitet. Sonar er en viktig teknologi for marin forskning, inspeksjoner og nødredning.

ROV-system

ROV-ene våre er svært allsidige og brukes til inspeksjoner, reparasjoner og datainnsamling under vann. ROV-ene kan nå store dyp og arbeide i krevende miljøer uten behov for dykkere. Denne teknologien brukes mye i offshoreindustrien, forskning og inspeksjoner av undervannsstrukturer.

Magnetometer

Magnetometertjenesten vår fokuserer på å kartlegge magnetiske objekter  under vann. Dette kan brukes til å oppdage metallgjenstander som skipsvrak, rør og kabler, UXO og gir innsikt i geologiske formasjoner. Denne teknologien er avgjørende for utforskning, miljøovervåking og forskning.

Inspeksjon av infrastruktur

Vår inspeksjonstjeneste for undervannsanlegg gir grundige vurderinger av tilstanden til undervannsstrukturer, inkludert plattformer, rørledninger, kabler og broer. Dette hjelper med å opprettholde integriteten og sikkerheten til infrastrukturen og overholde regelverk.

Multistråle-ekkolodd

Multistråle-ekkolodd gir detaljerte dybde- og topografiske kart over havbunnen. Dette brukes i kartleggingsprosjekter for å identifisere undervannsstrukturer, inkludert skipsvrak og kabler, og for å forstå sjøbunnens topografi. Det er også en verdifull ressurs for geologisk forskning og miljøovervåking.

360-graders sonar

Med vår 360-graders sonarteknologi kan du få en komplett oversikt over undervannsmiljøet rundt deg. Dette er et viktig hjelpemiddel  ved inspeksjoner, kartlegging og søk- og redningsoperasjoner hvor man for eksempel skal inn i tunneler.

Vrakfjerning

Vår vrakfjerningstjeneste har som mål å fjerne vrak og hindringer under vann som kan true navigasjonen og sikkerheten til undervannsstrukturer. Dette inkluderer fjerning av skipsvrak, bilvrak, større  gjenstander og konstruksjoner. Vrakfjerning er avgjørende for å opprettholde trygge forhold til sjøs og beskytte vannmiljøet.

Undervannsdroner

I spesielle situasjoner kan det oppstå behov for en kjapp inspeksjon av objekter som befinner seg i vannet. Våre undervannsdroner gir deg muligheten til å utforske undervannsmiljøet uten å måtte ta et dykk. Disse dronene er kompakte og lette å transportere, og de krever minimal forberedelse før de kan settes i vannet. Dette gjør dem ideelle for observasjon av marint liv, inspeksjon av undervannsstrukturer, og utforskning av områder som normalt er utilgjengelige. I mange tilfeller kan bruken av undervannsdroner være en sikrere, enklere og mer kostnadseffektiv løsning enn alternative metoder. Dronene kan også brukes til inspeksjon av båter eller flytebrygger, uten behov for å ta dem opp på land.

Produkter og service

Subsea produkt spesifikasjoner

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter