Kartlegging

Våre kartleggingstjenester gir en omfattende tilnærming til utforskning og håndtering av undervannsmiljøet. Enten det er for miljøovervåking, infrastrukturprosjekter eller forskning, gir vi deg de nødvendige verktøyene og ekspertisen for å lykkes med dine spesifikke mål og krav.

Miljøundersøkelser

Våre miljøundersøkelser er designet for å gi innsikt i undervannsmiljøet og dets helse. Vi bruker avansert teknologi, inkludert sonar, multistråleekkolodd og magnetometri, for å samle data om vannkvalitet, marine økosystemer og miljøforhold. Disse undersøkelsene er avgjørende for å overvåke og bevare undervannsøkosystemer og for å forstå miljøpåvirkningen av ulike aktiviteter. Vi samarbeider med forskningsinstitutter og marinbiologer.

Kartlegging,
planlegging og
forprosjekt

Vi tilbyr kartleggings- og planleggingstjenester som gir entreprenører og utviklere en omfattende oversikt over undervannsforholdene før oppstart av prosjekter. Dette inkluderer kartlegging av sjøbunnstopografi, tilstedeværelse av undervannsstrukturer og infrastruktur. Disse dataene er uvurderlige for å informere prosjekter som involverer bygging, anlegg og infrastrukturutvikling.

3D-modellering av sjøbunn

Vår 3D-modellering av sjøbunnen gir en detaljert og tredimensjonal visualisering av undervannslandskapet. Dette verktøyet er essensielt for ingeniører, forskere og designere som ønsker å forstå sjøbunnstopografi og strukturer i dybden. Det hjelper med nøyaktig planlegging og utforming av undervannsprosjekter.

Dataprosessering

Vi utfører avansert dataprosessering for å tolke, analysere og optimalisere de store mengdene data som samles inn under kartleggingsoperasjoner. Dette inkluderer sonardata, magnetometridata og multistråleekkolodd-data. Dataprosessering gir verdifull innsikt og hjelper med å produsere nøyaktige kart og modeller.

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter