Nyskapende og betydelig aktør for bærekraftige og effektive operasjoner på, i og under vann.

Natural Seabed ™

We will clean the ocean by using technology, innovative solutions and experience from ther marine and maritime industries.

Ingeniørtjenester

OceanFront AS tilbyr ingeniørtjenester og prosjektassistanse der vi kan være med fra konsept/utvikling, tilbud, design, anskaffelser, beregninger og helt frem til ferdig levert og dokumentert produkt.

Subsea

Konkurransedyktige og kvalitetssterke ROV-
tjenester til debris-survey o.l. offshore til et bredt
spekter av aktører.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Menu