Inspeksjon med undervannsdrone

OceanFront utfører inspeksjoner og er forhandler av undervannsdroner fra Blueye.

Det ultimate verktøyet for profesjonelle. Rask og brukervennlig inspeksjon av dine eiendeler under vann.

Vår Blueye PRO undervannsdrone muliggjør tilgang til inspeksjon under vann.

  • Inspisere propeller og skrog for økt sikkerhet og effektivitet innen shipping.
  • Redusere tid på kostbart dykkerarbeid ved inspeksjon og verifisering/dokumentasjon innen bygg og anlegg.
  • Dokumentere og overvåke miljø som eksempelvis forsøpling i havner.
  • Assistere under komplekse ROV-, dykker- og undervannsoperasjoner for å gi bedre oversikt.

Enkel moblisering med bil, inspeksjonen kan utføres fra land. Undervannsdronen er godkjent  for oppdrag ned til 305 meter.

Vi kan videostrømme i sanntid fra undervannsdroner til eksterne seere via Teams. Dermed kan man inkludere eksperter og andre beslutningstakere fra sine egne repektive kontorer.

Næringsområder

Logistikk/innkjøp

Logistikk er kunnskapen om effektiv styring av enheter som skal anskaffes og flyttes mellom ulike steder, hvor koordinering med andre enheter er viktig.

Havbruk

Sammen med våre kunder ønsker vi å utvikle teknologiske løsninger som tar hensyn til biologi, fiskevelferd, miljø og sikkerheten til de som jobber under tøffe værforhold langs kysten.

Energi

I samarbeid med aPOINT bistår vi kunder med å finne gode, kostnadseffektive og bærekraftige energiløsninger. Foreta en gjennomgang av dagens energibruk og energiløsninger, og vurderer forbedringsmuligheter.

Landbasert industri

Sektoren Landbasert industri dekker de fleste industrielle aktiviteter av en viss størrelse på land. Vi kan levere spesialiserte støttetjenester til industrien.

Maritim

Vi forstår de utfordringer og muligheter våre kunder møter med vår kompetanse og erfaring innen maritim industri.

Olje og gass

Våre medarbeidere har erfaring fra olje- og gassindustrien og har deltatt i prosjekter både onshore og offshore
Ønsker du ytterligere informasjon?

Ta gjerne kontakt på mail frank.ellingsen@oceanfront.no eller på telefon +47 909 44 194