Sveiseingeniør IWE

  • Utleie av diplom sammen med sveiseteknisk ledelse (NS-EN 1090 og NS-EN ISO3834)
  • Kurs og kompetansehevning innenfor sveis og materialteknologi
  • Sveisekoordinering, tilfredsstiller alle krav i Norsok standard M-101, NS-EN ISO 14731, NS-EN 1090 for samtlige EXC-nivå,  samt NS-EN ISO 3834-2
  • Utarbeiding og implementering av kvalitet styringssystem for NS-EN 1090 og NS-EN ISO 3834 i din bedrift
  • Ekspertise og rådgivning med alt fra fagarbeider til sveiseingeniør

Næringsområder

Logistikk/innkjøp

Logistikk er kunnskapen om effektiv styring av enheter som skal anskaffes og flyttes mellom ulike steder, hvor koordinering med andre enheter er viktig.

Havbruk

Sammen med våre kunder ønsker vi å utvikle teknologiske løsninger som tar hensyn til biologi, fiskevelferd, miljø og sikkerheten til de som jobber under tøffe værforhold langs kysten.

Energi

I samarbeid med aPOINT bistår vi kunder med å finne gode, kostnadseffektive og bærekraftige energiløsninger. Foreta en gjennomgang av dagens energibruk og energiløsninger, og vurderer forbedringsmuligheter.

Landbasert industri

Sektoren Landbasert industri dekker de fleste industrielle aktiviteter av en viss størrelse på land. Vi kan levere spesialiserte støttetjenester til industrien.

Maritim

Vi forstår de utfordringer og muligheter våre kunder møter med vår kompetanse og erfaring innen maritim industri.

Olje og gass

Våre medarbeidere har erfaring fra olje- og gassindustrien og har deltatt i prosjekter både onshore og offshore
Ønsker du ytterligere informasjon?

Ta gjerne kontakt på mail frank.ellingsen@oceanfront.no eller på telefon +47 909 44 194