Sveiseingeniør IWE

  • Utleie av diplom sammen med sveiseteknisk ledelse (NS-EN 1090 og NS-EN ISO3834)
  • Kurs og kompetansehevning innenfor sveis og materialteknologi
  • Sveisekoordinering, tilfredsstiller alle krav i Norsok standard M-101, NS-EN ISO 14731, NS-EN 1090 for samtlige EXC-nivå,  samt NS-EN ISO 3834-2
  • Utarbeiding og implementering av kvalitet styringssystem for NS-EN 1090 og NS-EN ISO 3834 i din bedrift
  • Ekspertise og rådgivning med alt fra fagarbeider til sveiseingeniør

Næringsområder

Ønsker du ytterligere informasjon?

Ta gjerne kontakt på mail frank.ellingsen@oceanfront.no eller på telefon +47 909 44 194