Prosjekt gjennomføring

  • Tilbyr prosjektassistanse hvor vi kan være med fra konsept/utvikling, tilbud, design, beregninger og helt frem til ferdig levert og dokumentert produkt.
  • Lede, koordinere og følge opp prosjektressurser
  • Delta på befaring og utarbeidelse av arbeidspakker
  • Anskaffelser og leverandørevaluering
  • Benytte vår leverandør database
  • Stedlig ansvarlig på ulike lokasjoner i inn- og utland på vegne for kunde.

Næringsområder

Ønsker du ytterligere informasjon?

Ta gjerne kontakt på mail frank.ellingsen@oceanfront.no eller på telefon +47 909 44 194