Anskaffelser/Innkjøp/Logistikk

  • Planlegge, forespørre, evaluere, forhandle, anskaffe og følge opp framdrift fram til leveranse
  • Supplere innkjøpsfunksjon i perioder med høy arbeidsbelastning i prosjekter
  • Anskaffelser av utstyr, pre-fabrikasjon og multi-disipline tjenester
  • Anskaffelser av fartøyets behov av reservedeler, proviant, forbruksmateriell, nytt utstyr etc, inkludert varemottak, lager og forsendelse til fartøy
  • Vi tilbyr multi-disipline tjenester, system og produkt fra ett kontaktpunkt.

Næringsområder

Logistikk/innkjøp

Logistikk er kunnskapen om effektiv styring av enheter som skal anskaffes og flyttes mellom ulike steder, hvor koordinering med andre enheter er viktig.

Havbruk

Sammen med våre kunder ønsker vi å utvikle teknologiske løsninger som tar hensyn til biologi, fiskevelferd, miljø og sikkerheten til de som jobber under tøffe værforhold langs kysten.

Energi

I samarbeid med aPOINT bistår vi kunder med å finne gode, kostnadseffektive og bærekraftige energiløsninger. Foreta en gjennomgang av dagens energibruk og energiløsninger, og vurderer forbedringsmuligheter.

Landbasert industri

Sektoren Landbasert industri dekker de fleste industrielle aktiviteter av en viss størrelse på land. Vi kan levere spesialiserte støttetjenester til industrien.

Maritim

Vi forstår de utfordringer og muligheter våre kunder møter med vår kompetanse og erfaring innen maritim industri.

Olje og gass

Våre medarbeidere har erfaring fra olje- og gassindustrien og har deltatt i prosjekter både onshore og offshore
Ønsker du ytterligere informasjon?

Ta gjerne kontakt på mail frank.ellingsen@oceanfront.no eller på telefon +47 909 44 194