Ingeniør tjenester

  • 2D/3D tegning
  • Styrkeberegning
  • Design
  • Stabilitetsberegning
  • Krengeprøve
  • Koordinering og oppfølgning av fabrikasjon
  • Koordinering og oppfølgning på plass
  • Innkjøp/Logistikk
  • Prosjektledelse og -utførelse

Næringsområder

Ønsker du ytterligere informasjon?

Ta gjerne kontakt på mail frank.ellingsen@oceanfront.no eller på telefon +47 909 44 194