Maritime ingeniør tjenester

 • Maritim engineering
 • Skipsdesign
 • Styrkeberegninger
 • Tegningsdokumentasjon
 • Krengeprøver, stabilitet- og tonnasjekalkulasjoner
 • On-hire og Off-hire survey
 • Dypgang-survey før og etter lasting og/eller lossing
 • Bygge oppfølgning, ombygging og rådgivning
 • Lover og forskrifter
 • Prosjektledelse og- støtte innen flere disipliner til små og store prosjekt
 • Innkjøp av utstyr og formidling av multi-disiplinetjenester
 • Uavhengig representant ved fabrikasjonstest (FAT)
 • Prosjektledelse ved nybygg og ombygging av fartøy.
 • Utarbeidelse av systemdiagram for hoved og hjelpemaskineri, lensing, ballast og andre skipstekniske systemer.
 • Koordinere kontakt med myndighet, klasse og verft.
 • Teknisk saksbehandling.
 • Inspeksjoner og takstrapport av fartøy og dekksmaskineri for rederi og landbasert industri
 • Vedlikeholdssystem og kvalitetssikringssystem for fartøy
 • Ingeniørtjenester fra konsept/utvikling, tilbud, design, beregninger frem til ferdig fartøy/produkt

Vi har også tilgjengelig personell som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet som sakkyndig personer (A-mann, type A/A-1 og B/B-1) og utfører førstegangsgodkjenning og sertifisering av alle typer kraner og løfteinnretninger på norske skip, samt årlig sertifisering.

Næringsområder

Logistikk/innkjøp

Logistikk er kunnskapen om effektiv styring av enheter som skal anskaffes og flyttes mellom ulike steder, hvor koordinering med andre enheter er viktig.

Havbruk

Sammen med våre kunder ønsker vi å utvikle teknologiske løsninger som tar hensyn til biologi, fiskevelferd, miljø og sikkerheten til de som jobber under tøffe værforhold langs kysten.

Energi

I samarbeid med aPOINT bistår vi kunder med å finne gode, kostnadseffektive og bærekraftige energiløsninger. Foreta en gjennomgang av dagens energibruk og energiløsninger, og vurderer forbedringsmuligheter.

Landbasert industri

Sektoren Landbasert industri dekker de fleste industrielle aktiviteter av en viss størrelse på land. Vi kan levere spesialiserte støttetjenester til industrien.

Maritim

Vi forstår de utfordringer og muligheter våre kunder møter med vår kompetanse og erfaring innen maritim industri.

Olje og gass

Våre medarbeidere har erfaring fra olje- og gassindustrien og har deltatt i prosjekter både onshore og offshore
Ønsker du ytterligere informasjon?

Ta gjerne kontakt på mail frank.ellingsen@oceanfront.no eller på telefon +47 909 44 194