HMS-K, Visjon, Verdier

HMS

OceanFront AS skal være en trygg arbeidsplass hvor HMS er et fokusområde. Vi har en nullvisjon for skader og ulykker. Vi mener at alle ulykker kan unngås ved å etablere gode rutiner, etterlevelse samt sørge for kontinuerlig forbedring i samsvar med fastsatte krav og mål. Alle gjeldende lover og reguleringer på området skal overholdes. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal være en integrert del av OceanFront AS forretningsdrift.

Visjon
Your profesional project partner!

Verdier
OceanFront AS skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur og jevnlig diskutere etiske dilemmaer med de ansatte.