Nyskapende og betydelig aktør for bærekraftige og effektive operasjoner på, i og under vann.

Natural Seabed ™

Vi vil rense havet ved å bruke teknologi, innovative løsninger og erfaring fra marine og maritime næringer.

Subsea

Konkurransedyktige og kvalitetssterke ROV-
tjenester til debris-survey o.l. offshore til et bredt
spekter av aktører.

Ingeniørtjenester

OceanFront AS tilbyr ingeniørtjenester og prosjektassistanse der vi kan være med fra konsept/utvikling, tilbud, design, anskaffelser, beregninger og helt frem til ferdig levert og dokumentert produkt.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Meny