– Natural Seabed – opprenskning av marin forsøpling
– ROV subsea operasjoner
– Ingeniørtjenester

Våre nettsider er under utvikling

Frank Ellingsen

Daglig leder

frank.ellingsen@oceanfront.no
+47 909 44 194